Regulamin

Duszpasterstwa Trzeźwości
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 1. Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działa przy Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie.
 2. Duszpasterstwo Trzeźwości posiada i posługuje się pieczątką z napisem „Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”
 3. Duszpasterstwo Trzeźwości sprawuje opiekę duszpasterską nad wiernymi Kościoła katolickiego, zwłaszcza należącymi do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej (zwanej dalej Archidiecezją), którzy podejmują wysiłek życia abstynenckiego, przede wszystkim z chęci porzucenia nałogu lub nałogów i pragnienia umocnienia się w życiu abstynenckim oraz pragnienia pogłębienia życia duchowego i relacji z Bogiem.
 4. Duszpasterstwo Trzeźwości oparte jest o doktrynę i działa według dyscypliny Kościoła katolickiego.
 5. Duszpasterstwo Trzeźwości podlega opiece duszpasterskiej i zwierzchności każdorazowego Arcybiskupa Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, który animuje działania duszpasterskie przez delegowanego przez siebie odrębnym dekretem kapłana zwanego „Archidiecezjalnym Duszpasterzem Osób Trzeźwiejących” (zwany dalej: „Duszpasterz Trzeźwości”), który posiada i posługuje się pieczątką z napisem „Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej”. Pieczątka jest imienna dla każdorazowego Duszpasterza Trzeźwości.
 6. W celu zapewnienia optymalnej opieki duszpasterskiej osobom trzeźwiejącym Duszpasterz Trzeźwości współpracuje z osobami świeckimi, podejmującymi wolontariat na rzecz Duszpasterstwa Trzeźwościowego.
 7. W porozumieniu i pod przewodnictwem Arcybiskupa Archidiecezji oraz Duszpasterza Trzeźwości Archidiecezji Duszpasterstwo Trzeźwości włącza się w ogólnopolskie Duszpasterstwo Trzeźwości i współpracuje z Komisją ds. trzeźwości KEP i innymi ośrodkami duszpasterstwa trzeźwości.
 8. W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad osobami podejmującymi abstynencję, czasową lub stałą, a zwłaszcza nad osobami podejmującymi terapię trzeźwościową, Duszpasterstwo Trzeźwości współpracuje z ośrodkami terapeutycznymi i klubami abstynenckimi, prowadzącymi spotkania terapeutyczne.
 9. W celu propagowania dzieła abstynenckiego wśród wiernych Kościoła katolickiego oraz osób chcących korzystać z działalności Duszpasterstwa Trzeźwościowego, podejmowane są następujące działania:
  1. Informacja o Duszpasterstwie w postaci plakatów, ulotek i pozostałych materiałów informacyjnych dystrybuowanych przez parafie Archidiecezji.
  2. Ogłoszenia w lokalnej prasie i mediach, zwłaszcza przez Katolickie Radio Plus Szczecin, Gryfice i Lipiany.
  3. Informacje o działaniach Duszpasterstwa Trzeźwościowego zamieszczane na stronie internetowej i stronach mediów społecznościowych przez sieć internetową.
 10. W celu umocnienia trwania w życiu abstynenckim oraz pogłębienia życia duchowego i relacji z Bogiem Duszpasterstwo Trzeźwości organizuje:
  1. rekolekcje trzeźwościowe (adwentowe i wielkopostne)
  2. kwartalne Msze święte trzeźwościowe
  3. spotkania wigilijne
  4. pielgrzymki piesze i wyjazdowe
  5. konferencje na tematu trzeźwościowe
  6. spotkania integracyjne
 11. Duszpasterstwo Trzeźwości dąży do aktywnego i świadomego zaangażowania osób trzeźwiejących w życie Kościoła katolickiego, zwłaszcza we wspólnotach parafialnych, co przyjmuje nazwę „Apostolat Trzeźwości”.
 12. Jedną z forma Apostolatu Trzeźwości jest „Służba ministrancka Apostolatu Trzeźwości”. (patrz Aneks 1)
 13. W celu integracji osób trzeźwiejących oraz ich rodzin Duszpasterstwo Trzeźwości stara się organizować raz w roku spotkanie integracyjne pod nazwą „Maraton Trzeźwości”.
 14. Wszelkie modyfikacje regulaminu dokonywane są przez Duszpasterza Trzeźwości, za zgodą Arcybiskupa Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Referat Duszpasterstwa Trzeźwości
Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
w Szczecinie
Szczecin, dn. 17.08.2018r.